Friday, 14 October 2016

Мапирање на мозокот: Како што треба

Од денес почнуваме со серијал преводи на научни текстови поврзани со човечкиот мозок. Преводите кои ќе ги најдете на овој сајт се оригинално објавени на Huffington Post, како дел од иницијативата на Организацијата за мапирање на човечкиот мозок (Organization for Human Brain Mapping - OHBM) за приближување на науката до пошироката јавност. Започнуваме со написот кој се обидува да објасни зошто сензационализмот на популарните медиуми не соодветствува со моменталната состојба во областа на мапирање на мозокот.